Denken aan gezondheid

Hoe kun je gezond leven?

Tips voor verstandig leven en gezond blijven met natuurlijke middelen kunnen vaak verradend werken(https://www.youtube.com/watch?v=IPX5PUJglsM). Mensen die in problemen zitten zijn vaak geneigd om bij elk hoopgevend advies, zaken uit te proberen. Natuurlijk, omdat men wilt genezen of beter wilt worden. Dat pakt af en toe wat minder goed uit. Het hoeft niet zo te zijn dat het advies niet goed is. Oplossingen verschillen van persoon tot persoon(https://www.youtube.com/watch?v=XyGyn6chA2A).

In dit stuk praten wij over mogelijke modellen of tipjes om met een gezond huid te kunnen leven. Jou huis is het aller grootste en zichtbare onderdeel van jou lichaam. Het heeft verschillende belangrijke functies. Denk maar aan indringen van onnodige stoffen van buiten uit te stopen, zodat jou lichaam niet vervuild raakt. Hierdoor kunnen er ook infecties worden vorkomen. De huid zorgt in ieder geval voor heel wat andere functies. Wij zullen nu vervolgen met de tips:

 • Slaap
 • Suiker onder controle houden
 • Voldoende lichaamsbeweging
 • Water
 • De Zon
 • Omega 3
 • Reiniging
 • Make-up

 

Slaap

Zorg ervoor dat je voldoende slaap krijgt per dag. Als je niet genoeg slaapt, komt er namelijk wat extra stress vrij in jou lichaam. Dat maakt dat jou huis er extra zwaar onder te lijden krijgt. Dat is ook logisch, want denk maar even hoe het nou precies zou zijn met jou huid wanneer je een nacht niet goed geslapen hebt. Probeer tenminste 7 tot 8 uur per avond te slapen. Zorg ok voor een goede omgeving.

Suiker onder controle houden

Nog een belangrijke tip is om jou suiker altijd onder controle te houden. Teveel geraffineerde suiker zorgt voor een extra belasting voor jou immuunsysteem, jou weestand en jou complete lichaam. Wanneer je veel geraffineerde suiker inneemt, krijg je grote pieken en dalingen waardoor er extra insuline moet worden aangemaakt om de bloed glucose spiegel weer naar beneden te krijgen. Suiker is een boosdoener voor jou lichaam.

Voldoende lichaamsbeweging

No een tip is om voldoende lichaamsbeweging te krijgen. Beweeg tenminste 30 minuten per dag. Dat is natuurlijk ook bedoeld om jou stressniveau naar beneden te krijgen. Door lichaamsbeweging kan stress sterk onder controle worden gehouden.

Water

Zorg er altijd voor dat je voldoende water drinkt. Water is absoluut essentieel voor jou huid en jou hele lichaam. Helaas drinken heel weinig mensen voldoende water. Wetenschappelijk wordt geadviseerd om per dag tenminste anderhalf liter water te consumeren. Dit middel kan zowel bij voorzorg als bij genezing een goede rol spelen.

De Zon

Bescherm jou huis zoveel mogelijk tegen de zon. De zon is ook een lastige boosdoener van jou huid. De stralen van de zon maken dat jou huis altijd uitdroogt.

Omega 3

Omega 3 helpt enorm goed wanneer je last hebt van huidklachten omdat het ook ontstekingen tegengaat. Er zijn inderdaad ok verschillende theorieën over de werking van Omega 3, maar dat hangt ook van geval tot geval af.

Reiniging

Jou huid reinigen is heel belangrijk. Echter kan het teveel reinigen ok schadelijk worden. reinig je de huid met bijvoorbeeld alcohol, en die je het te vaak, dan kan jou huid ook uitdrogen. Dat wil je niet hebben.

Make-up

Wees ook voorzichtig met make-up. Ben je allergisch tegen bepaalde stoffen, dan kies je er altijd voor om zaken eerst goed te onderzoeken alvorens je die op jou gezicht of huid plaatst.

 

 

De voordelen van gezond leven

Voor heel wat mensen kan het gezond leven een nachtmerrie zijn. Denk bijvoorbeeld aan al het lekker eten dat thuis bij oma wordt klaargemaakt, maar op lang termijn zeer voor gezondheidsproblemen kan zorgen. Echter is het eten van oma zodanig lekker, dat je op den duur niet eens denkt aan de problemen in de toekomst, maar alleen aan het leuke van het heden.

Denk bijvoorbeeld ook aan het leuke van het wandelen in de zon in de zomer. Is dat nou niet gezellig gezien wij er vaak heel lang op moeten wachten. Jammer genoeg kan het wandelen in de zon ook heel schadelijk zijn voor ons gezondheid. De zon is een boosdoener voor ons huid. Hierdoor kunnen er negatieve neveneffecten zich voordoen.

Veelal vragen mensen zich ondanks de nadelen bekent zijn, wat de voordelen zijn van het gezond leven. In dit stuk wordt er kort daarop ingegaan.

De te behandelen onderdelen zijn:

 • Minder pijnlijk overlijden
 • Sporten
 • Goed gevoel
 • Geen medicamenten
 • Probleemloos leven

Minder pijnlijk overlijden

Voor een begin kan er alvast worden aangegeven dat een gezond leven in de meeste gevallen kan leiden tot bijvoorbeeld een minder pijnlijke dood. Denk aan het dagelijks onnodig veel consumeren en op den duur heel veel vet te hebben opgestapeld in jou lichaam. Het zelfde vet zorgt op een later tijdstip voor heel wat complicaties zoals lastige ademhaling. Kort om en grof gezegd gaat het minder pijnlijk doodgaan(https://www.youtube.com/watch?v=ZBCToWPnAeU).

Sporten

Een gezond leven biedt de mogelijkheid om veel meer te doen. Leef je gezond, en ben je ook gezond, dan ben je zeker ook bezig met sport. Een gezonde lichaam heeft ook de potentie om he sporten op een hoger niveau te tillen. Zo kun je als sporter ook deelnemen aan heel wat activiteiten, om vervolgens ook een inspiratie te zijn voor anderen. (https://www.youtube.com/watch?v=XFPrz5v7JZM).

Goed gevoel

Gezond leven voelt 0ok goed aan. Hoe gezonder men leeft, hoe meer men het mooie van het leven kan voelen. Dit heeft niet alen te maken met het aanvoelen van zaken van buitenaf, maar gewoon genieten van de kleine en mindere dingen in het leven. Denk bijvoorbeeld aan het simpelweg kunnen lopen naar de supermarkt in plaats van afhankelijk te zijn van anderen vanwege een slechte gezondheid staat.

Geen medicamenten

Tenslotte is ook van belang wat voor medicamenten men inneemt. Probeer je altijd van organische zaken een gezond leven op na te houden, dan heb je veelal de kan op het minder gebruiken van medicamenten. Het is alm beend dat het gebruik van medicamenten uiteindelijk leiden tot het gebruik van andere medicamenten en zo voort. Dit is nooit een gezonde zaak en kan worden vermeden.

Probleemloos leven

Het is alom bekend dat een gezond leven leiden, hee belangrijk is, om probleemloos te leven. Probleemloos in de zin van gezondheid natuurlijk. Zo is het belangrijk om bijvoorbeeld te weten wat je moet doen om niet alleen slank, maar gezond slank te blijven. Het is vandaag de dag heel simpel om via allerlei medicijnen een slanke lijn te krijgen, terwijl die helemaal niet gezond zijn voor het lichaam van de mens. Dit artikel gaat over plekken en of instanties die je kt raadplegen of bezoeken voor gezondheidstips. Denk maar aan instanties binnen de overheid, artsen en het internet.

 

Waarom arbeiders met zwaar werk meer last hebben van huidklachten

Wat verstaan wij onder zwaar werk? Wat zijn huidklachten? Is er een link tussen zwaar werk en huidklachten? Of is er geen link tussen deze twee onderwerpen? Alles is mogelijk. In dit artikel bespreken wij de mogelijkheden en de onmogelijkheden qua deze twee onderwerpen.

De te behandelen onderdelen zijn:

 • Hardwerken
 • Huidklachten
 • Externe aangelegenheden
 • Uitgeput

Hardwerken
Om te beginnen met zwaar werk zouden wij opzoek moeten gaan naar een gepaste definitie van het begrip. Laten wij voor het gemak ervan uitgaan dat zwaar werk verrichten betekend dat een mens op zijn of laar lichaam of hersenen harder inzet, dan normaal. Er wordt expliciet gesproken over lichaam of hersenen, omdat arbeid, zowel lichamelijk als geestelijk kan worden verricht. Beiden hebben als reactie het verlies van energie en vervolgens vermoeidheid. Een goed voorbeeld van een beroep waar je hard voor moet werken is een loodgieter.

Huidklachten
Huidklachten zijn niets anders dan klachten over de gezondheid van de mens die met de huid te maken hebben. Deze klachten kunnen zowel met interne als externe factoren te maken hebben. De ham vraag is nog steeds: Waarom arbeiders met zwaar werk meer last hebben van huidklachten. Deze vraag is niet zo simpel te beantwoorden als gesteld.

Interne aangelegenheden
Zoals eerder aangegeven, hebben huidklachten met zowel interne als externe factoren te maken. Bij interne factoren kunnen bijvoorbeeld de stoffen die het lichaam opneemt, tijdens het consumeren, ertoe leiden dat het lichaam er een negatieve reactie op geeft. Denk bijvoorbeeld aan mensen die allergisch zijn tegen noten. Indien zulke mensen noten consumeren, bestaat de kans dat zij op een bepaald moment negatieve effecten op hun huid kunnen merken.

Externe aangelegenheden
Denk bij externe aangelegenheden aan bijvoorbeeld het werk van een loodgieter Rotterdam of van een timmerman die dagelijks over de weg moeten zijn, of zelfs aan het werk in de zon moeten blijven staan. De huid is tot op een bepaald niveau in staat zonlicht te absorberen en te verwerken. Dit absorberen verschilt ook van persoon tot persoon. Bij bepaalde mensen heb je een sterkere vermogen terwijl andere mensen wat makkelijker last ondervinden van de zonnestralen.  Stel je dus nou eens voor dat je behoort tot de groep mensen die heel allergisch is tegen zonnestralen. Ondanks dit probleem, ben je toch nog af en toe genoodzaakt om onder de zon te werken omdat de timmerman of loodgieter niets verdienen als zij niet werken. Benadrukt wordt dat de zon niet de enige boosdoener is van huidklachten bij zwaar werk. Het kan bijvoorbeeld ook liggen aan bijvoorbeeld de hitte van de metaalsmelterij.

Uitgeput

Verder moet ook nog worden aangekaart dat het niet altijd om zwaar werk hoeft te gaan wanneer men huidklachten heeft. Ook lichte werkzaamheden met chemische middelen kunnen tot zulke resultaten leiden. Denk bijvoorbeeld aan het werken in een zeepfabriek. Het zal wel leuk zijn om tussen lekkere geurtjes te werken, maar een klein deel van het geheel kan soms zorgen voor lastige resultaten in jou gezondheid.

De eigenaar / loodgieter van loodgieterinamsterdam.com gesproken voor dit artikel.

Is het nodig om gezond te leven als je ooit eens zult overlijden?

Dit is natuurlijk een heel lastige en keiharde vraag: Is het nodig om gezond te leven als je ooit eens zult overlijden? Natuurlijk is het nodig om gezond te leven zouden de meeste mensen zeggen. Jou gezondheid maakt dat jij een efficiënter en leuker leven kunt doorbrengen. Dan nog zijn er mensen die voor geen cent denken aan een gezond leven. Dat men leeft is voor hen al belangrijk. Dit is natuurlijk door velen onbegrijpelijk, maar vanuit het optiek van zo en persoon blijkende, lijkt dit wel terechte een discussiepunt te zijn.

Waarom denken mensen aan hun gezondheid

Denk hier bijvoorbeeld aan jou huid. Hoe ziet jou huid er momenteel uit? Ben je er blij mee? Vind jij jezelf mooi? Dit zal natuurlijk van persoon tot persoon afhangen. Ik persoonlijk ben van mening dat ik er goed uitzie, maar die mening hoef jij niet op na te houden. De essentie is dat een ieder een eigen waarde geeft aan de gezondheid. Zolang mensen er tevreden mee zijn, kunnen zaken gaan zoals zij gebeuren. Lukt het op een bepaald moment niet, dan kiest men of voor een aanpak of voor het niet aanpakken.

Waarom denken mensen niet aan hun gezondheid?

Stel je nou eens voor dat je vandaag een zwaar ongelukje krijgt aan jou voorhoofd. Het zier er heel slecht uit en de arts komt jou vertellen dat vanwege de aard van het ongeluk, hij kan voorspellen dat jij niet meer dan een week te leven hebt. De meeste mensen zouden in zulke gevallen niet denken aan hoe zij hun voorhoofd zullen fixen om er mooi en gezond uit te zien, maar aan de invulling van de tijd die zij nog hebben in hun leven.

De essentie van dit laatste voorbeeld is dat er bepaalde mensen zijn die het niet er vinden als zij vandaag of morgen de wereld verlaten. Bij hun gaat het erom dat zij voor zoveel mogelijk gebruik moeten kunne maken van de mogelijkheden van het leuke op aarde. Voor de rest zalen mag het leven hun brengen in welke richting het dan ook wilt. Deze gedachte slecht noemen zou misschien niet terecht zijn, omdat ieder mensen voorzichtzelf kan kiezen. Echter moet het duidelijk zijn dat zo een gedrag vaak tot last voor anderen of de gemeenschap kan leiden.

Voor degenen die gezond wensen te leven, zij er genoeg mogelijkheden en tips te vinden. Daarmee zijn wereldwijd duizenden tot miljoenen wetenschapers meer bezig. Hieronder volgen enkele tips voor mensen die een gezond leven op nahouden.

 • Mensen zorgen ervoor dat zij voldoende slaap krijgen voor de dag
 • Men probeert te letten op de voedingsketen(https://www.youtube.com/watch?v=J_L_UDBva1E)
 • Men probeert zo weinig moeilijk tot helemaal geen alcohol te gebruiken
 • Men tracht altijd het suiker onder controle te houden
 • Men zoekt naar veel lichaamsbeweging om het stressniveau omlaag te krijgen
 • In plaats van alcohol, ziek men een gezonder leven met water
 • Men probeert ook heel zuinig om te gaan met het lichaam, door het vaker te reinigen

Voor extra informatie, bezoek de volgende links:

https://www.youtube.com/channel/UCHMS4PO306fdAcHCmr77RdQ